مهارت های من

Java 75%
Android 70%
#C 55%
HTML 70%
CSS 70%
WordPress 70%
Adobe Photoshop 85%
Adobe Premiere 50%
Adobe AfterEffects 40%
FL Studio 35%
English Language - زبان انگلیسی 97%
Web Design 80%
Gaming 90%
Gameplay Design Test & Tune 75%

ارتباط با من

Discord: Darkness#5271
rezacypher @gmail.com
Instagram: rezacypher
Telegram: @darkn3ss

Tel: +98935XXX6088

2006

English Learning
Started learning English since I was a nine در 9 سالگی شروع به یادگیری انگلیسی کردم.
2006

2012

Photo Editor
Started to edit pictures with simple tools, شروع به ویرایش کردن تصاویر با ابزار ساده کردم.
2012

2015

!Hello World
Started learning java and android together, Hello World was the first step شروع به یادگیری همزمان جاوا و اندروید کردم , برنامه سلام دنیا اولین قدم بود.
2015

2016

Mr. Teacher
Went through Teacher Training Course, to became an English Teacher برای این که معلم زبان شوم TTC آن را گذراندم.
2016

2017

Mr. Everything
A bit of this and a bit of that, made me realize that I need to learn various kinds of coding languages, tools, etc یه کمی ازینو یه کمی از اون برام روشن کرد که نیاز به یاد گیری خیلی از زبان های برنامه نویسی و ابزار ها و… را دارم.
2017

Present Time

Life Goes On

Still Alive, Still Learning, This Will Never End Until I Die, And I Love This Life Style
هنوز زنده ام و هنوز می آموزم, این تا زمانی که بمیرم ادامه دارد, و من عاشق این سبک زندگی کردنم.

Present Time
اسکرول به بالا