قوانین کلن بوبوگیمز در زولا

1.کسانی که میخواهند به کلن ما ملحق شوند کافیست به تیم اسپیک یا دیسکورد ذکر شده در وبسایت مراجعه کنند و با ادمین ها ارتباط بر قرار کنند.

2.رعایت ادب و احترام الزامی بود و در صورت مشاهده شدن شکایت توسط دیگر بازیکنان بررسی شده و شخص تقصیرکار از کلن اخراج میشود.

اسکرول به بالا